top of page

בבחירות המקומיות ב-27 בפברואר הקהילה הגאה צועדת לקלפי!​

בזמנים בהם החברה הישראלית חולקת גורל תחת איום קיומי, כשעדיין מאיימים על הזכויות שלנו, כשהאלימות גואה וכשמועמדים להט״בופובים מאיימים ועובדים קשה כדי להיכנס לעמדות מפתח, אנו קוראות לכל הרשימות המתמודדות בבחירות המקומיות לחתום על מצע הגאווה המפרט את הדרישות שלנו כקהילה לשוויון וביטחון בכל תחומי החיים.​ כבר בבחירות הקודמות, לפני 5 שנים הבנו שהכוח הפוליטי הגאה בשלטון המקומי מייצר מהפכות, זאת השעה לעמוד על המשמר ולקדם את המהפכה הגאה הבאה.

אנו מתחייבים.ות לפעול לכך שכל אחת וכל אחד ברשות המקומית יזכו לחיות בביטחון, חירות ושיוויון על- פי הגדרתם.ן העצמית, ואורח חייהם.ן ולפעול באופן פרו-אקטיבי על מנת לקדם ערכים של סובלנות, קבלה ושיווין עבור חברות וחברי הקהילה הגאה.

 

זאת לאור “מפת הדרכים לשלטון המקומי” של האגודה למען הלהט”ב ובפרט אנו מתחייבים.ות לפעול למיגור הלהט״בופוביה ברשות ולפעולות הבאות:

בניית קהילה

 1. יצירת מענה להורים ללהט"ב

 2. הפקת והטמעת אירועי גאווה לאורך השנה ובחודש הגאווה בפרט

 3. הקמת מרחב ייעודי/בית גאה לשימוש הקהילה

 4. הקמת וביסוס קבוצות נוער

 5. עידוד יוזמות קהילתיות

תתי קהילות

 1. קיום הכשרות וסדנאות ייעודיות לעובדי הרשות בנושא הקהילה הטרנסית

 2. הכשרת מערך הטיפול והייעוץ לסוגיות הייחודיות של הקהילה הדתית הגאה 

 3. יצירת מענים ייחודיים עבור להט"ב בגיל הזהב

 4. יצירת מענים ייחודיים עבור הקהילה הלהט"בית הערבית ועבור רשויות מעורבות

 5. התאמות נגישות למען א.נשים עם מוגבלות

חינוך

 1. הטמעת תכני לימוד לעידוד סובלנות וקבלה במערכת החינוך לתלמידים.ות, צוותי חינוך והורים

 2. מינוי דמות מייעצת לפניות בנושאי מגדר ולהט"ב

 3. הטמעת סדנאות הכשרה לצוותי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

 4. הכשרות לשפ"ח ומינוי אחראי להט"ב

 5. הטמעת ויישום נוהל העבודה של משרד החינוך

רווחה

 1. מינוי עו"ס להט"ב ועו"ס להט"ב זהב 

 2. הסרת חסמי השכלה ותעסוקה בקרב הקהילה הלהט"בית בכלל, ובקהילה הטרנסית בפרט

 3. הכשרות תקופתיות לעו"סים

מבנה הרשות

 1. הקמת תיק קהילה גאה וועדת תושבים.ות בנושא הקהילה הגאה 

 2. התחייבות על חתימה על הקול הקורא של המשרד לשוויון חברתי וגיוס רכז.ת להט״ב

 3. התאמת מענים רשותיים: התאמת טפסים: הורה 1 / 2, טופס רב מגדרי, רישום זוגות רשותי

 4. הכשרות לצוותי הרשות

מעני בריאות

 1. מינוי נאמן להט"ב במוסדות רפואיים

 2. הכשרות לצוותי רפואה בקופות החולים

 3. הנחיית קופות החולים לספק מענים ייחודיים

 4. הקמת מרפאה גאה

מועמדים.ות?
חתמו והתחייבו עכשיו על מצע הגאווה!

במידה ויש *

bottom of page